Hösten är här

31.08.2023 kl. 06:50

Bästa vänner!

Som vanligt brukar det ske ett uppsving aktiviteter när hösten kommer. Så även nu. Denna höst har vi följande nya grupper och gamla samlingar och grupper, vissa med små förändringar:

Gudstjänsterna i Kstad flyttas till (varannan söndag) kl.15. Bön före gudstjänsten kl.14

Bönegruppen i Betlehemskyrkan varje måndag kl. 10 och Dagssamlingen varannan måndag kl. 13

Kvällsmötena i Skaftung flyttas till (varannan) söndag kl. 18 i Skaftung kapell. Bön för mötena kl. 17:15.

Juniorklubben i Skaftung flyttas till (varannan) torsdag kl. 16, oftast i kapellet.

Bönemöten i kapellet varannan torsdag kl. 18

I Sideby startar en Bibel- och bönegrupp varannan tisdag kl. 18:30. Den kommer samman i "Sideby skyskrapan", Sidebyvägen 174, 2.a våningen, ingång från baksidan.

I Kaskö samarbetar vi med föreningen Allkristen Gemenskap i Kaskö, som kommer samman på tisdagar kl. 18 i "Lilla kyrkan", dvs gamla adventkyrkan, St. Eskilsg. 18. Fr.o.m. 5:e september.

På Frank Mangs center i Pjelax sammankommer en grupp kring inre helande på tisdagar kl. 9:30.

Ekumeniska bönemöten en gång per månad i olika församlingslokaliteter i nejden. Avtalas om varje gång skilt.

Övriga möten och grupper informeras om senare.

Välsignad höst!