Inre helande evenemang

21.11.2022 kl. 05:40
Team från Ellel Ministries i England besöker nejden. Evenemang 30.11 & 1.12

INRE HELANDE DAG

på Frank Mangs center

Onsdagen 30.11 kl. 12, 15 och 18

Undervisning, kreativ workshop / reflektionstid & personlig bönetjänst

Max deltagarantal 10 personer per pass (kl. 12, 15 & 18).

Man kan anmäla sig till 1-2 pass: 0500-884208 (helst per sms).

 

INRE HELANDE KVÄLL

i Kristinestads Metodistkyrka

Torsdag 1.12 kl. 18

(Ingen anmälan nödvändig eller begränsning i deltagarantal.)

Undervisning och vittnesbörd på engelska. Tolkas till svenska och finska.

Personlig bönetjänst.

Inga deltagaravgifter. Möjlighet att ge frivillig gåva.

Även bokbord båda dagarna.

Arr. Kristinestads Metodistförsamling och Ellel Ministries