Skaftung metodistförsamling 100 år

21.11.2022 kl. 05:30
100-års jubileum och julfest 17.12. kl. 16 i kapellet.

Skaftung metodistförsaming har uppnått ett sekel. Detta firar vi genom att ordna jubileum och julfest 17.12 kl. 16.

Vad har församlingen fått betyda för dig? Hurudana upplevelser har du haft i gemenskapen i Skaftung? För detta finns reserverat möjlighet för dig att dela på festen. Välkommen!.

Noomi och Björn Elfving från Vasa medverkar med ord och ton.