Välkommen till nya hemsidan!

27.11.2021 kl. 08:37
Denna sida har ett enkelt upplägg där du lätt hittar det som berör församlingen. Mera information om vissa evenemang i Händelsekalendern, till höger på sidan, får du genom att trycka på rubrikerna.
Nere på sidan hittas även nyheter nationellt och globalt från samfundet.

De flesta svenskspråkiga metodistförsamlingarna i landet är inkopplade på samma server. Om man vill besöka en annan församlings hemsida gör man det genom följande modell: ortnamn.metodistkyrkan.fi  Våra församlingar här i Sydösterbotten har undantgvsvis inte ortsnamnet utan istället gemensamt sydosterbotten som e-adress. Försmlingen i Vasas hemsida är www.vasametsku.fi.

Vill man besöka samfundets sida är adressen metodistkyrkan.fi Där finns linkar till alla församlingar

Kustbandet (som har en egen rubrik) är en enkel tidning för Finlands svenska metodistkyrka, som utkommer fyra gånger i året, och kan alltså läsas digitalt på hemsidan.

I Kristinestad kan du också hitta följande församlingar: 

Kristinestads svenska församling: kristinestadssvenskaforsamling.fi

Kristiinanakupungin suomalainen seurakunta: kristiinankaupunginsrk.net

Kristiinan helluntaiseurakunta: krs.hellarit.fi