Måndagssamling för daglediga

28 November 2022 kl. 13.00–14.30
Plats
Betlehemskyrkan