Gudstjänst i Betlehemskyrkan kl. 16 & 18

23 Januari 2022 kl. 16.00–18.00
Deltagande begränsas till tio personer. Anmäl din medverkan till pastorn. Kontktuppgifter uppe på sidan.