Möte med Lauri Johansson och Ali Niemelä

12.07.2024 kl. 16.00 – 18.01
Ex-kriminella benådade fångar vittnar om sitt liv och väg till Jesus

Plats
Saalem