Kvällsmöte med nattvard i Skaftung.

02.06.2024 kl. 18.00 – 18.01
Antti Kiviranta predikar.