Söndagsmöte i Kstad

19.05.2024 kl. 15.00 – 17.00
Ingmar Rosengård medverkar.