Möte med Allkristen Gemenskap över alla gränser

07.03.2024 kl. 18.00 – 20.00
Henry Holmberg (SWE) med team medverkar.

Plats
Skaftung kapell