Allkristet möte i Kaskö

26.03.2024 kl. 18.00 – 19.30
Tema: frälsningshistorien: Jesu död och försoning.

Plats
Adventkyrkan