Allkristet möte i Kaskö

05.03.2024 kl. 18.00 – 19.30
Tema: frälsningshistorien

Plats
Adventkyrkan