Tvåspråkigt kvällsmöte. Kaksikielinen tilaisuus.

13.04.2024 kl. 18.00 – 19.55
Jean-Claude Mutiganda (Vasa/Rwanda) predikar / puhuu.

Plats
Betlehemskyrkan