Gudstjänst med nattvard i Betlehemskyrkan

03.12.2023 kl. 15.00 – 16.30