Gudstjänst med nattvard i Betlehemskyrkan

08.10.2023 kl. 15.00 – 15.30