Gudstjänst med nattvard i Betlehemskyrkan

05.11.2023 kl. 15.00 – 16.30