Gudstjänst i Betlehemskyrkan

24.09.2023 kl. 15.00 – 16.33
Björn Elfving med Bibelstudiegrupp från Vasa medverkar.