Öppna Portar i Kristinestad

18.06.2023 kl. 10.00 – 18.00
Betlehemskyrkan är öppen kl. 10-18. Smörgåsservering, loppis. Andakt kl. 16.