Öppna Portar i Kristinestad

17 Juni 2023 kl. 10.00–18.00
Betlehemskyrkan är öppen kl. 10-18. Smörgåsservering, loppis.