Öppna Portar i Kristinestad

17.06.2023 kl. 10.00 – 18.00
Betlehemskyrkan är öppen kl. 10-18. Smörgåsservering, loppis.