Möte i Skaftung kapell

16 April 2023 kl. 18.00–20.10
K-G Larsson (SWE) talar.