Möte i Skaftung kapell

16.04.2023 kl. 18.00 – 20.10
K-G Larsson (SWE) talar.