Välkommen!

Kristinestad

Betlehemskyrkan i sommarskrud

I Kristinestad samlas vi i Betlehemskyrkan, ungefär en halv kilometer söder om torget. Församlingens gudstjänster hålls i regel varannan söndag.  Uppehåll kan förekomma på sommaren. Gemenskap med servering vid borden i serveringsutrymmet efter gudstjänsten. Programmet hittas nere på sidan.

Skaftung

I Skaftung samlas vi oftast i kapellet som är beläget mitt i byn, mitt emot ungdomsföreningens lokal. Vi håller för tillfället kvällsgudstjänst varannan lördag kväll, och har oftast servering efter mötena. Sommarpaus brukar förekomma. Juniorklubb för skol- och förskolebarn under skolåret. Den är ett samarbete med Skaftung Ungdomsförening. Övrigt program hittas nere på sidan.

Alla är välkomna!

Församlingarnas möten annonseras gemensamt i tidningen Sydösterbotten. 

Kontaktuppgifter


Kyrkan: Staketg. 35, 64100 Kristinestad, 
kristinestad(at)metodistkyrkan.fi
Kapellet: Skaftungv. 295, 64480 Skaftung, 
skaftung(at)metodistkyrkan.fi

 

Tom Riska
Ansvarig pastor
tom.riska (at) metodistkyrkan.fi
0500-884208
 

 

Bengt Lindblad
Församlingsrådets ordförande, Skaftung
bengt.lindblad (at) gmail.com
040-5506870
 

 

Kontouppgifter:
Kristinestad: Närpes Sparbank FI17 4956 1050 0028 27
Skaftung: Korsnäs Andelsbank FI30 5572 0140 0044 48

Medlemsregister

Medlemsregistren i församlingarna hanteras i enlighet med direktiven i personskyddslagen GDPR. 

Aktuellt

Inre helande evenemang

Team från Ellel Ministries i England besöker nejden. Evenemang 30.11 & 1.12Läs mera »
21.11.2022 kl. 05:40

Skaftung metodistförsamling 100 år

100-års jubileum och julfest 17.12. kl. 16 i kapellet.Läs mera »
21.11.2022 kl. 05:30

Hösten är här

Vi kommer igång med olika samlingar igen efter sommarpausen.Läs mera »
14.09.2022 kl. 10:03

Händelsekalender

November 2022

Onsdag
30.11
12:00

Inre helande möten

Kl. 12, 15 och 18 Deltagande begränsas till 10 pers. per pass. Deltagaranmälning: 0500-884208
Frank Mangs Center

December 2022

Torsdag
1.12
18:00

Inre helandekväll i Betlehemskyrkan

Undervisning och möjlighet till förbön. Vi betjänas av ett team från England. Tillfället är i huvudsak på engelska och tolkas till finska och svenska.
Måndag
5.12
10:00
Lördag
10.12
16:00

Junior i Skaftung

Skaftung kapell
Måndag
12.12
10:00

29.11.2022 9:21
I februari 2023 startar vår nya ledarskola med fyra moduler, böcker samt praktik.
27.11.2022 19:44
På 1980 och 90-talet jobbade Ulla-Gun och Arne i Sierra Leone i åtta år. Därefter har Ulla-Gun jobbat i församlingen i Östersund och Arne med flyktingmottagning på kommunen. Nu är båda pensionerade, men upplever att missionskallelsen fortfarande lever.
27.11.2022 15:14
”Advent är mörker och kyla.” Så börjar en av våra nyare advents-psalmer. Och så blir det väl de närmaste månaderna, eftersom vi är inne i den årstiden. Tyvärr är det också mörkt och kyligt människor och länder emellan på många håll i vår värld. Också i våra egna nordiska länder, städer och hem finns mycket mörker och kyla. Vi får be som i psalmen att Herren Kristus kommer hit i tid.